ประกาศประกวดราคา โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130.000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี

ประกาศประกวดราคา โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130.000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)

เอกสาร : Download

16122020