ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

20180918-1.2