ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดเพื่อถ่ายคืน(Autologous blood transfusion machine)) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดเพื่อถ่ายคืน(Autologous blood transfusion machine)) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

18092018-3.11