ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดการไหลของเลือดในหลอดเลือดหลังผ่าตัดบายพลาสหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดการไหลของเลือดในหลอดเลือดหลังผ่าตัดบายพลาสหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

18092018-4.2