ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

18092018-3.13