ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Cardiac Catheterization Laboraotry X-Ray System) พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Cardiac Catheterization Laboraotry X-Ray System) พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

20092018-1