ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล และเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล และเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง

เอกสาร : Download

09112018