ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รหัส P61120003613)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริการสลายนิ้วระบบทางเดินปัสสาวะภายนอกร่างกาย แบบเคลื่อนที่)รหัส p61120003613

เอกสาร : Download

17122018