ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพผู้ป่วยขนาด 8 เตียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพผู้ป่วยขนาด 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

เอกสาร : Download

18122018