พิธีประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
เข้าร่วมพิธีประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดสุพรรณบุรี