ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง (Wireless LAN)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง (Wireless LAN) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

25012022-D