ให้บริการและตรวจทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป


ตรวจทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
วัน / เวลา 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
อังคาร
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
พุธ
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
พฤหัสบดี
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
วันศุกร์
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา

การให้บริการคลินิกฝังเข็มเพื่อการรักษา
โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการเพื่อการรักษา
บริการทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น.

การให้บริการกายภาพ
โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.

บริการแพทย์แผนไทย
โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-16.00 น.
- นวดตัว
- นวดฝ่าเท้า
- นวดคลายเครียด
- ประคบ
- อบสมุนไพร