ตรวจสอบสถานะของพัสดุ

โปรดมารับวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น.
ห้องธุรการ ชั้น 8 อาคารอำนวยการ โทร.1809

ลำดับ
หมายเลขพัสดุ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
หมายเลขติดต่อ
ส่งแบบ
วันที่รับพัสดุ
สถานะ
2101
RI263151254TH นางวิไล โพธิ์สุวรรณ
อาชีวเวชกรรม
-
จดหมาย
08/12/2014
ยังไม่ได้รับ
2100
RY602578889TH น.ส.ปรียานุช เพ็งคล้าย
-
-
จดหมาย
08/12/2014
ยังไม่ได้รับ
2099
RH817072140TH ประธานชมรมผู้สูงอายุ
-
-
จดหมาย
08/12/2014
ยังไม่ได้รับ
2098
RH232105144TH แผนกประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ
-
จดหมาย
08/12/2014
ยังไม่ได้รับ
2090
CT519427001TH นางพิมพ์สุดา เทววิชชุลดา
-
-
จดหมาย
08/12/2014
ยังไม่ได้รับ
2072
CB254808357TH คุณพยอม เกิดโภคา
ศัลยกรรมหญิง2
-
จดหมาย
08/12/2014
ยังไม่ได้รับ
2069
RI767845493TH คุณรุ่งเพชร นิ่มนวล
กึ่งวิกฤตอายุรกรรม2
-
จดหมาย
08/12/2014
ยังไม่ได้รับ
จำนวน 7 รายการ : 1 หน้า : << Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>
Open Page :
Today :
Total :