banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

22 กันยายน 2566 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab) จำนวน 269 รายการ
22 กันยายน 2566 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (E-Bus) จำนวน 1 ชุด
22 กันยายน 2566 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 2 กล้อง
22 กันยายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้
21 กันยายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมมีเบ้าแบบ Press Fit Femoral Stem จำนวน 30 ชุด
21 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง
21 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง
21 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
20 กันยายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โลหะดามกระดูกคอแบบ Voll Anterior Cervical Plate
20 กันยายน 2566 (ยกเลิก) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ประจำปีงบประมาณ 2567
1 2 3 46
15 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 40 อัตรา 14 ตำแหน่ง
14 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา 8 ตำแหน่ง
5 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา 8 ตำแหน่ง
30 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 40 อัตรา 14 ตำแหน่ง
18 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
15 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา
8 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อ ข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง
27 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
6 กรกฎาคม 2566 ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
3 กรกฎาคม 2566 ประกาศรับสมัคร ข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง
1 2