banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

27 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โลหะดามกระดูกชนิดมีแผ่นพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดมีหัว Lock และไม่มีหัว Lock
27 พฤษภาคม 2567 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น
24 พฤษภาคม 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
24 พฤษภาคม 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในโพรงจมูกระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด
24 พฤษภาคม 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร จำนวน 3 รายการ
24 พฤษภาคม 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทผักปลอดสารพิษ จำนวน 96 รายการ
24 พฤษภาคม 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทอาหารสดอาหารแห้ง จำนวน 7 หมวด
24 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw
23 พฤษภาคม 2567 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางสูตินรีเวชผ่านทางช่องท้องผ่านกล้อง
23 พฤษภาคม 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งลิฟต์อาคาร 100 เตียง
1 2 3 29
16 พฤษภาคม 2567 ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตหแหน่ง 14 อัตรา (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , นักเทคนิคการแพทย์ , นักรังสีการแพทย์ , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายอุปกรณ์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ผู้ช่วยพยาบาล)
16 พฤษภาคม 2567 ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา (พยาบาลวิชาชีพ , พนง.ประกอบอาหาร , พนง.ขับรถยนต์ , พนง.ช่วยเหลือคนไข้ และ พนง.เปล)
2 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
24 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
17 เมษายน 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจตาส่วนหน้า พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
29 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อเจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 52 อัตรา
28 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา (นักโภชนาการ , พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานเกษตรพื้นฐาน , พนักงานเปล , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ)
20 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
19 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา (นักโภชนาการ , พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานเกษตรพื้นฐาน , พนักงานเปล , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ)
19 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งงพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
1 2 3 4