ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

20220923_n_i_1