ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20220929_i_n_1