banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

24 พฤษภาคม 2565 ประกาศประกวดราคา เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 1 เครื่อง
24 พฤษภาคม 2565 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% 340 กรัม จำนวน 1740 กระป๋อง
23 พฤษภาคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อพร้อมก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง
23 พฤษภาคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อพร้อมก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง
20 พฤษภาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด
20 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจวัดการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง (ABR) พร้อมตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง
17 พฤษภาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาระบบสารสนเทศบริการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายงานบริการด้านหน้า
11 พฤษภาคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
11 พฤษภาคม 2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
11 พฤษภาคม 2565 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด
1 2 3 25