(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20220921_n_i_2