banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

12 กันยายน 2565 ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงแบบเคลื่อนที่ (Portable echocardiography) จำนวน 2 เครื่อง
9 กันยายน 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ
8 กันยายน 2565 ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน Short Stem (ครั้งที่ 2)
8 กันยายน 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) (ครั้งที่ 2)
8 กันยายน 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) (ครั้งที่ 2)
7 กันยายน 2565 (ร่าง) ประกาศ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวิดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง
6 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
6 กันยายน 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ
5 กันยายน 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว
5 กันยายน 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว
1 2 3 4 38

กิจกรรม