banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

23 มิถุนายน 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง
23 มิถุนายน 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด
23 มิถุนายน 2565 ประกาศประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
23 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
23 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเจาะชนิดปรับความเร็ว 1 เครื่อง
21 มิถุนายน 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง วัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4
21 มิถุนายน 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และยาสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ซับซ้อน
21 มิถุนายน 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
21 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ สำหรับเครื่องจี้ห้ามเลือด จำนวน 3 รายการ
21 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% 340 กรัม จำนวน 1,740 กระป๋อง
1 2 3 4 29

กิจกรรม