ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงแบบเคลื่อนที่ (Portable echocardiography) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงแบบเคลื่อนที่ (Portable echocardiography) จำนวน 2 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20220912