ภาพกิจกรรม


พิธีส่งมอบ “อาคารฉันทนา รวมเมฆ” ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ และคณะ ได้รับมอบอาคารฉันทนา รวมเมฆ จากครอบครัว อาจารย์ดวงพร รวมเมฆ, คุณปรีดา รวมเมฆ, คุณอุษา เศษธะพานิช บริจาคอาคารฉันทนา รวมเมฆ มูลค่า 9,600,000 บาท ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี


buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.