ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โคมไฟผ่าตัดชุดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โคมไฟผ่าตัดชุดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ2564

เอกสาร : Download

291064-8_2