ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

26112021