(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar (ครั้งที่ 2)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

02122021_B