ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี (ครั้งที่ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสาร : Download

18112564-3-2