ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

27122021