ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

30122021