ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ (Gastroscope)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ (Gastroscope) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

03022022