ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพเพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

25022565_1