ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

03032022