ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงจำนวน 32 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 32 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสาร : Download

09032565_m_1