ประกาศประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบพื้นฐานคมชัดสูง

ประกาศประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบพื้นฐานคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

10052022-A