ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาระบบสารสนเทศบริการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายงานบริการด้านหน้า

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาระบบสารสนเทศบริการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายงานบริการด้านหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20220517_n_1_1