ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจวัดการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง (ABR) พร้อมตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจวัดการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง (ABR) พร้อมตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20052022