ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครื่องมื่อผ่าตัดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Endoscopic Spone) จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครื่องมื่อผ่าตัดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Endoscopic Spone) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

25052022