ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน long stem

ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน long stem ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

25052022-B