ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อสมอง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อสมอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

26052022-D