ประกาศประกวดราคา เครื่องเจาะชนิดปรับความเร็ว 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา เครื่องเจาะชนิดปรับความเร็ว 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

26052022-E