ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

31052022-B