ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ , เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง , เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ ทั้งหมดจำนวน 3 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ , เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง , เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ ทั้งหมดจำนวน 3 รายการ P65050009462

เอกสาร : Download

20220531_n_s_1_1