ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และกระดูกสันหลังชนิดเอ็กซเรย์ผ่านได้ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และกระดูกสันหลังชนิดเอ็กซเรย์ผ่านได้ จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

08062022-A