ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่งตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่งตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

08062022-B