ประกาศประกวดราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อ พร้อมก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร

ประกาศประกวดราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อ พร้อมก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

09062022