ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

16062022-D