ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% 340 กรัม จำนวน 1,740 กระป๋อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% 340 กรัม จำนวน 1,740 กระป๋อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

21062022-B