ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดแบบเคลื่อนที่ (Portable ebhocardiography)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดแบบเคลื่อนที่ (Portable ebhocardiography)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

21062022-G