ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเจาะชนิดปรับความเร็ว 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเจาะชนิดปรับความเร็ว 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

23062022-A