ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

24062022-B