ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

28062022